En historisk exposé över svenska kriminella nätverk och kriminella konflikter

Idag tänker jag att vi ska ta en liten odyssé ned längs de kriminella nätverken och de kriminella konflikternas allé. Situationen idag är på en nivå som vida överstiger tidigare situationer men det är ändå nyttigt att påminna sig om historiens vingslag. Off we go!

Först ut är det stora nordiska MC-kriget mellan Hells Angels MC och Bandidos MC på 1990-talet, som man kan läsa mer om här: https://www.hd.se/2014-01-11/mc-kriget-som-skakade-norden

Under MC-kriget skedde mängder av skottlossningar, mord och mordförsök och man sköt till och med ett pansarskott in i en byggnad.

På den här tiden var det MC-gängen som utgjorde stora delar av det som vi idag kallar den organiserade brottsligheten, i synnerhet vad gällde deras grad av organisering i jämförelse med andra kriminella nätverk.

Det var också på grund av de två MC-gängens konflikt och ankomst på den kriminella scenen i Sverige som polisen valde att starta MC-kommissionen(er) som skulle arbeta mot gängen, vilket man kan läsa mer om här: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0EVxkJ/infiltratorer-och-vapenaffarer

Det var även inom ramen för detta som härvorna kring Peter Rätz, Olle Liljegren och Tage Åström skedde och senare uppdagades och där polisens infiltratör-verksamhet hamnade under granskning. Det har gjorts mängder av reportage och dokumentärer om detta men en bra startpunkt är P3-dokumentären om Peter Rätzs liv och öde: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1300434?programid=2519

Parallellt med MC-gängens ankomst skedde även gatugängens tillkomst i olika förorter. I vissa fall namngav de sig själva och i andra fall namngavs de av media. Namnen var sådana som “Fittja Boys”, “Fucked For Life”, “Chosen Ones” mfl. Man kan läsa mer om denna utveckling i följande artikel: https://www.expressen.se/nyheter/ranarna-fostrade-till-brottslingar/

Om vi pratar brottsmodus som har väckt stor uppmärksamhet och som varit associerat med våld och explosioner har vi nästan helt glömt bort den stora värdetransportrånsvågen under 2000t-talet, där rånen många gånger var brutala och våldsamma. I följande artikel kan man läsa mer om den stämning som rådde kring denna brottsvåg när det begav sig: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/vardetransportranen-okar

För att bekämpa gatugängen startade polisen en rad olika insatser och grupper varav den mest kända troligen är Särskilda Gänginsatsen (SGI) som inledningsvis arbetade i Norra Botkyrka och på senare tid även var var verksamma över hela Södertörn. Om den och andra specialgrupper som arbetade på den tiden kan man läsa om i den här artikeln: https://www.svd.se/polissamordning-mot-gangbrott

En viktig aspekt som många glömmer bort är att det alltid har funnits kriminell organisering i olika former, i bland mer hierarkisk och ibland mer eller mindre flytande. Det ironiska är att denna typ av “nätverk”/begrepp var det som existerade innan 1990-talet och sedan kom MC-västar, gäng-tröjor, tatueringar mm och nu efter snart tre decennier så går vi mer mot de namnlösa och mer löst strukturerade nätverken igen där namnen på grupperna sätts mer av media än av nätverken själva.

Vill man läsa mer teoretiska resonemang om den svenska kriminella nätverksmiljön rekommenderar jag Amir Rostamis doktorsavhandling “Criminal Organizing – Studies in the sociology of organized crime” som finns att läsa på nätet. Vill man läsa en mer “historieberättande” bokserie ska man läsa “Svensk maffia” och “Svensk maffia-fortsättningen”. Den första boken finns som E-bok och den andra finns tyvärr bara som pappersbok men går att hitta på antikvariat eller BokBörsen.

Ytterligare en viktig del av den organiserade brottsligheten i Sverige som det har skrivits väldigt lite om är nätverken/klanerna från Balkan/f.d. Jugoslavien. Om dessa kan man läsa mer i denna artikel: https://www.svd.se/juggemaffian–myt-eller-verklighet

Går vi tillbaka till 1990-talet och början av 2000-talet var personer i den miljön kopplade till en större kriminell konflikt som innehöll mord, mordförsök, skottlossningar och sprängningar. Den konflikten kan man läsa mer om här: https://www.svd.se/gangsterkriget-har-blossat-upp-igen

Ytterligare en miljö som ofta kopplas till kriminalitet och organiserad brottslighet är strippklubbsverksamheten och även där hade vi tidigare en konflikt kopplad till den miljön som medförde skottlossningar och sprängningar kallad “Porrklubbskriget”. Den konflikten kan man läsa mer om i denna artikel: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/l1J0kA/porrkriget-har-rasat-sen-1994

En underbevakad del av de kriminella nätverken som har börjat diskuteras på allvar först de senaste två decennierna, är släkt/klanbaserade kriminella nätverk som vi har sett i bland annat Göteborg och Södertälje. Här kan man läsa två artiklar om nätverk i dessa två städer: 1) https://familjen.story.aftonbladet.se/ 2) https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/sodertaljenatverket-som-utlandsk-maffia/

Med detta sagt, detta innebär inte att ALLA i klanerna/släkterna begår brott, men faktum kvarstår att klanen/släkt-komponenten utgör en viktig del i den kriminella organiseringen för de som bedriver kriminell verksamhet.

Innan vi rundar av ska jag avhandla ett par aspekter till. Den första är ligor av olika slag som specialiserat sig på olika typer av brottslighet så som t.ex. “Maskeradligan”, “Militärligan” mfl. P3 Dokumentär har gjort två bra dokumentärer om just dessa två ligor som heter “Maskeradligan” respektive “Militärligan”.

I dagens kriminalpolitiska debatt pratar man väldigt mycket om förorterna, andra generationens invandrare och social utsatthet och att problemet med kriminella nätverk är något helt nytt som är kopplat till förorterna. Tittar vi på historien finns det åtskilliga exempel på kriminella nätverk som inte är kopplade till vare sig storstadsförorter eller vars medlemmar var “första eller andra generationens invandrare”.


T.ex. grupperingen som av media fick namnet “Familjen” i Borlänge som man kan läsa mer om i denna artikel: https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/livet-efter-valdet-i-familjen-tararna-kvinnorna-och-angern/

Eller den så kallade “Uppsala”-maffian som man kan läsa mer om här: https://www.uppsalatidningen.se/aktuellt/ganget-blev-min-familj-4148294.aspx

Nu har jag kommit till den sista delen jag tänkte ta upp och det är relationen mellan tongivande kriminella och media.

Det är ett faktum att det finns tongivande kriminella som av olika skäl endera tillförskansar sig en ledande ställning inom en grupp eller inom den kriminella miljön och i de fall detta blir känt för media vill media då gärna tillskriva personer epitet som “gängledare” eller “Gudfadern”.
Utifrån vad jag har lyckats läsa mig till genom åren i öppna källor och studier har det under vissa tidsperioder funnits ledande individer som har haft inflytande över grupperingar och som kan sägas ha utövat inflytande över avgränsande geografiska områden.

Vad som dock är viktigt att ha i åtanke är att den kriminella världen är en ormgrop av individer, ständigt skiftande lojaliteter, grupperingar som kommer och går och en rad andra faktorer som gör att det på grund av miljöns natur aldrig kommer att uppstå en “stabil undre värld” med stabilt definierade roller. Vidare ska vi ha i åtanke att både allmänheten och de kriminella själva har präglats av de populärkulturella gestaltningarna av den kriminella världen och hur den framställs och där den framställs som betydligt mer organiserad än vad den någonsin varit i verkligheten.

Jag tänkte avsluta med att konstatera att det är en svår balansgång med att prata om organiserad brottslighet, kriminella nätverk och tongivande kriminella.

För å ena sidan måste vi beskriva och prata om verkligheten för att kunna få en gemensam lägesbild och problembild. Vidare är det ju så att oavsett grad av organisering eller namn, är dessa nätverk och personer och deras brottslighet ett reellt problem som utgör en risk för skada och våld mot enskilda, institutioner och samhället i stort. Samtidigt riskerar vi att skapa en överdriven rädsla för dessa grupperingar/individer och tom förstärka problemen med att folk inte vågar vittna eller fullfölja anmälningar, om media omnämner dessa nätverk och personer med namn och skriver om deras farlighet.

Vidare är det ju ett faktum att den kriminella världen och dess göranden är en del av samhällets historia, om än en negativ och skrämmande del, vilket gör att den måste skildras och dokumenteras i likhet med andra delar av samhällsutvecklingen.

Den stora poängen med den här tråden är dock att belysa att vi alltid har haft kriminella nätverk och konflikter mellan kriminella nätverk och individer, om än inte i så stor omfattning som nu, vilket gör att vi dels kan lära av tidigare insatser mot detta och att man kan belysa dagens utveckling ur ett historiskt perspektiv och på ett balanserat sätt.

Med detta inte sagt att dagens utveckling och situation inte är allvarlig och alarmerande och kräver rejäla krafttag, i synnerhet eftersom varningarna ljudit länge vilket t.ex. denna artikel är ett tydligt exempel på och som skrevs redan 2007: https://www.metro.se/nyheter/kriminella-gang-tar-over-sverige-UKrl5BXQZ5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *