Litteratur om svenska internationella insatser

Fredskockarna: i grytorna för freden: om maten och livet i utlandstjänsten
Per Lennartsson, Anki Behrens

God morgon Camp Carl Gustaf
Jimmy Juhlin Alftberg

När Balkan brann
Ulf Henricsson

Med FN i Kongo
Nils Sköld

Med FN på Cypern 1964-74
Anders Arvidsson

Utlandsstyrkan i fredens tjänst
Carl M Sjöstrand

Kashmir’s forgotten guardians
Anders Blixt

50 år efter MUCK
Jalle Johanson

Solidarity and defence
Lars Ericson

Fredssoldater-Armémuseums årsbok 2008/2009
Armémuseum

Svenska fredsinsatser i Mozambuque 1992-94
Paul Holmberg

I katastrofens spår Swedrelief – 1978-96
Ulf Ling-Vannerus

Suezkrisen – FN bat G01, 1956-57
Olle Johansson

FN på Cypern -svenska fredsoperationer 1964-93

FN-soldat i Kongo
Inge Kamstedt

Svensk FN-officer bland kannibaler och minor i Kongo
Ingrid Kampås