Några tankar om vart man reser och personlig beredskap

Det här är en utläggning som jag hade på Twitter, som jag gjorde till ett Facebook-inlägg och som nu blir ett blogginlägg, och som jag tänker kan vara nyttig för folk att läsa.

En sak som många svenskar i allmänhet glömmer är att det kan pågå väpnade konflikter i landet man reser till. En konflikt som har bäring på Sverige och som pågår i ett land dit många svenskar reser, är den pågående väpnade konflikten i Thailands södra delar. Observera UD:s reserekommendation för Thailand där man avråder från att resa till vissa delar av landet:

Ett annat land dit många svenskar reser är Turkiet där det också pågår en väpnad konflikt, tittar vi på UD:s reserekommendation för landet, ser vi att UD även här avråder från att resa till vissa delar av landet:

Nu avråder ju inte UD från att resa till de områden dit charterbolagen anordnar resor. Men jag tycker att man som resenär ska vara medveten om att man reser till ett land där det finns en aktiv väpnad konflikt, om så än i en annan del av landet. Det vill säga, reser man dit får man ta med i beräkningen att det kan inträffa våldsdåd och att situationen i landet radikalt kan förändras till det sämre på kort tid.

Ett tydligt exempel på detta var när den andra stora politiska konflikten i Thailand, som ibland tar sig våldsamma uttryck, resulterade i stormning av flygplatsen i Bangkok, vilken man kan läsa mer om här: https://www.theguardian.com/world/2008/nov/25/thailand

Samma sak gäller för en annan typ av resande än charter, nämligen när man reser för att hälsa på släktingar i ett land där det pågår en väpnad konflikt. Man kan inte räkna med att svenska staten ska återupprepa den insats man gjorde i Libanon år 2007 när svenska staten evakuerade en stor mängd människor, vilket man kan läsa mer om här: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10859150.ab

Nu för tiden pratar vi mycket om att vi ska tänka på vår beredskap i hemmet för att klara en längre kris, men samma tänk bör tillämpas när man ger sig ut i världen oberoende av om man reser i jobbet, för nöje, eller av familjeskäl. Gör en riskanalys och var förberedd utifrån den situation som råder i landet du reser till. Och se till att du har planer för om saker skiter sig och att du är försäkrad!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *