#ensidaomdagen. Dag 4: Några ord om att utreda brott (del 1)

Jag tänkte skriva några ord om brottsutredning utifrån att jag under 1½ år arbetade som civil brottsutredare och utredde brott mot barn i nära relation. Detta innebär att jag har en viss erfarenhet och kunskap om brottsutredning, om än inte inom en stor bredd av olika brott eller typer av utredningar.

Det första som är viktigt att förstå gällande brott är att inte allt är brottsligt även om det är dumt och att det finns mycket som man istället får lösa civilrättsligt. Den andra saken folk i allmänhet inte förstår är att även om det finns många brott som är förhållandevis lätta att utreda, kräver många typer av brott mycket resurser att utreda. Detta i synnerhet när det gäller brott mot barn som är den typ av brottsutredning som jag har mest erfarenhet av. Anledningen till detta är att det ställs höga krav på bevisning och höga krav på utredningarna för att verka för att utredningen ska gå till på ett rättssäkert sätt. Men för att illustrera tänkte jag ta ett par exempel på hur mycket jobb det är för ett barnförhör.

Låt oss säga att en skola har skickat in en orosanmälan till socialtjänsten om att ett barn blir utsatt för våld i hemmet och barnet har kommit till skolan och sagt att mamma och pappa slår barnet och pedagogerna ser blåmärken på armarna på barnet. När anmälan landar hos socialtjänsten görs en polisanmälan. Anmälan landar hos polisen och hamnar hos en handläggare. Eftersom det är brott mot barn med en känd gärningsman ska ärendet ledas av en åklagare. Man ordnar det administrativa så att man får en åklagare som leder ärendet. Denne kommer i 99 fall av 100 ge som första direktiv att man ska boka in ett barnförhör med barnet. Att boka in ett barnförhör innebär att barnet i de flesta fall får en särskild företrädare utsedd av tingsrätten och denne övertar vårdnaden över barnet vad gäller brottsutredningen. Sedan bokar man in en dag när förhöret kan ske. På förhörsdagen åker den särskilde företrädaren (som är en jurist/advokat) till skolan och förklarar för barnet att denne ska till polisen och prata lite. Oftast ordnar skolan med en medföljare som barnet känner. Sedan kommer de till ett barnförhörsrum på ett Barnahus eller på en polisstation. Där möter en barnförhörsledare upp och förklarar vad som ska ske och förutsatt att barnet är villigt att prata går man in i ett särskilt förhörsrum där man videofilmar förhöret. Beroende på vad som sägs i förhöret kan det bli olika utfall. Barnet kanske inte säger någonting alls eller tar tillbaka det som det har sagt tidigare. Eller så berättar barnet en omfattande berättelse om våld och annat. Om vi tänker oss att barnet i det här fallet berättar tydliga uppgifter om flera händelser med våld från båda föräldrarna, kan det bli så att man uppnår rekvisiten för grov fridskränkning och att åklagaren beslutar att båda föräldrarna ska anhållas. Om vi stannar upp här har vi i det här skedet upptagit följande resurser:

En lärare har gjort en anmälan till socialtjänsten, en socialsekreterare har tagit emot anmälan och rådgjort med sin enhetschef och sedan gjort en polisanmälan. En person hos polisen har registrerat ärendet. En person hos polisen har samordnat all logistik och tillsett att alla aktörer som ska till barnförhöret kontaktas och bokat lokaler och ordnat det administrativa med att begära en särskild företrädare. Vidare har tingsrätten haft en handläggare som har ordnat det administrativa med att utse en särskild företrädare och en domare har fattat själva beslutet. Sedan har vi den särskilda företrädaren som tar kontakt med skolan och åker dit och till polisstationen och i de flesta fall en medföljare från skolan som åker med. Vidar har du två polisanställda som har arbetat med ärendet varav en har genomfört förhöret och den andra har suttit i medlyssningen och lyssnat samt fört anteckningar under förhöret.

Detta är alltså enorma resurser som läggs ned för att hålla ett barnförhör och det förhöret kan sluta med noll och ingenting eller med en enorm polisutredning med mängder av barnförhör, förhör och andra utredningsåtgärder som involverar en stor mängd människor.

Jag stannar där för idag, så kan jag fortsätta med några ytterligare ord om att utreda brott i morgon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *