#ensidaomdagen. Dag 3: Var lägger man sin egen målsättning för att vara nöjd med livet?

Jag undrar ibland vad det är som gör att olika människor skapar olika målsättningar och nivåer på målsättningar i livet. För min del väcktes tidigt ett intresse för omvärlden genom att jag läste mycket böcker och eftersom jag hade förmånen att resa mycket i tidig ålder. Samtidigt var det ingen som förstod var mitt stora läsintresse kom ifrån. Min pappa var stålverksarbetare, om än en väldigt smart sådan. Min mor var en doer av rang men hon var inte särskilt intresserad i att förkovra sig gällande vad som hände i omvärlden. Så när jag fyllde upp fotutrymmet i bilen med allsköns Kalle Anka-tidningar, Kalle Anka-pocket och annat när vi skulle ut på bilsemester var det ingen som riktigt förstod var den där outtömliga läslustan hade kommit från. Jag visste även tidigt att jag ville läsa statsvetenskap på universitet när jag gick ut gymnasiet och jag närde även en dröm om att bli statsminister. Detta har gjort att jag genom livet har haft en målmedvetenhet gällande att genomföra det jag har velat göra och även har lyckats genomföra en hel del saker som stått på min ”bucket list”.

Det intressanta är dock hur det kan falla sig så olika mellan oss människor gällande vad vi vill åstadkomma i livet och vilka mål vi vill uppnå. Jag brukar säga att jag önskade att jag hade kunnat vara nöjd med att arbeta som kassör på ICA hemma i Avesta eller vara en troende Amish-bonde i USA där jag var förvissad om att i såväl med- som motvind var det Herrens vilja som skedde och om man strävade efter att vara en god människa och göra gott skulle man hamna i himlen när man lämnade jordelivet. Jag har så otroligt svårt (men jag har all respekt för de som prioriterar annorlunda än mig) för att se hur man kan vara nöjd med att leva sitt liv i en småstad och finna ro i det livet. Samtidigt har jag bristen att jag sällan blir riktigt nöjd utan när ett projekt eller äventyr är slutfört, kan jag sällan slappna av och njuta av detta. Jag börjar istället direkt att fundera på vad nästa mål eller utmaning blir och hur jag ska nå dit eller genomföra det projektet. Det vill säga att jag mer eller mindre bockar av saker på en lista och går vidare. Det är min största personliga utmaning, att förmå mig själv att stanna upp och känna glädje av och stolthet över saker jag genomför och mål jag uppnår.

För att återgå till den ursprungliga frågan kan man då fundera vad det är som gör att den ena är nöjd med ett vardagsliv emedan den andre jagar utmaningar tvärs över jordklotet. Är det någon form av socialt arv från uppväxten och omgivningen med föräldrarna i spetsen? Eller går det att hitta svaren i de kemiska balanserna och vår genetik vad gäller att vissa finner friden i att sitta still i en eka medan andra prompt måste dyka från ekan och ned till botten av sjön i jakt på hemliga skatter? Eller är det helt beroende på hur man själv utvecklas och de saker man upplever och de val man själv gör utifrån vad man upplever under livets gång som sätter ramarna för vilket liv man vill leva?

För egen del har nog mycket grundats i en stor nyfikenhet på omvärlden och vad som händer ute i världen. Jag var tidigt en tänkare och jag levde mycket i fantasins värld när jag var liten och där fanns det nog ett samband med läsandet där det blev ett växelspel mellan serietidningar och böcker och mina egna fantasier. En viktig person som jag tror kan ha haft en viss betydelse var också en engelskalärare tillika extralärare tillika skolbibliotekarie som hette Erling. Han brukade på vissa lektioner visa diabilder och berätta om olika resor han hade gjort och sin utlandstjänstgöring som FN-soldat. Erling var också aktiv i Seriefrämjandet och hade ett stort intresse för tecknade serier. När jag nu tittar tillbaka på de åren tror jag att han latent var lite av en inspiration och förebild för egen del. Vidare tror jag att jag i likhet med många andra ateister springer ett race mot döden där man känner att man bara har en viss utmätt tid på sig att hinna göra och uppleva så många saker som möjligt. Jag tror att det är en viktig del i min ständiga målmedvetenhet och att jag under livets gång faktiskt har skrivit ned saker jag har velat göra innan jag har uppnått en viss ålder och så vidare.

Sammanfattningsvis är det nog olika från person till person och en blandning av faktorer som avgör var man lägger sin individuella nöjdhetsgrad och var man sätter sina egna målsättningar för vad man vill göra och vad man vill uppnå i livet. Den mest övergripande livsvisdomen jag har upptäckt så här långt i livet är att man ska se till att man har kul större delen av sin vakna tid. Om man inte har det så kan det nog vara läge att titta på vad man kan göra annorlunda i sina livsval.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *