Bokrecension: “The Vory: Russia’s Super Mafia” av Mark Galeotti

“The Vory” är en väldigt välskriven och fascinerande bok som redogör för den ryska organiserade brottslighetens historia från dess uppkomst vidare genom det stökiga 1990-talet och fram till dagens “Avtoritety“. Galeotti gör ett gediget jobb med att på ett målande sätt skildra hur dagens nätverk och syndikat har sina rötter från banditer och rövargäng i det tidigare Ryssland, och hur den organiserade brottsligheten med tiden har vuxit ihop med den ryska staten och politiken. Vidare visar Galeotti att mediebilden av “en rysk maffia” är felaktig utan att det snarare handlar om ett flertal olika nätverk som ofta knyts ihop av starka ledarfigurer, och när en eller flera av dessa ledarfigurer avlider eller hamnar i fängelse, kan det också leda till att nätverket kollapsar eller omformas kring nya centralfigurer. Galeotti tar också upp hur den geografiska spridningen ser ut gällande de olika nätverken och vilken verksamhet de huvudsakligen ägnar sig åt. I denna redogörelse får man även veta att kinesiska nätverk har börjat ta mark i de ryska gränsområdena till Kina.

Bokens styrka ligger i att Galeotti på ett skickligt sätt redogör för den historiska bakgrunden till den ryska organiserade brottsligheten, och att han avfärdar myten om den “ryska maffian” som en enhetlig struktur utan att det handlar om en kriminell miljö som består av ett flertal olika nätverk som är verksamma runtom i Ryssland, och att dessa nätverks medlemmar många gånger kan vara av en annan etnicitet än rysk. Vidare förklarar Galeotti på ett förtjänstfullt sätt hur den ryska organiserade brottsligheten har gått från att på de gamla “vor y zakone”:s tid gått från att förakta samarbete med staten, till att istället växa samman med den politiska makten och till viss del även med själva staten.

Vad gäller bokens svagheter kan jag, som ändå har läst en hel del om rysk organiserad brottslighet, uppleva att boken blir aningen spretig och jag saknar både kortare löpande sammanfattningar och analyser av bokens respektive delar, och även en mer konkret avslutande sammanfattning där man får en summering av vad det man just har läst innebär i praktiken. Jag kan dock förstå att det är svårt att göra en sådan sammanfattning eftersom den ryska kriminella miljön är såpass spretig i sig, vilket Galeotti också gestaltar i boken, men utan tydliga vägvisare/sammanfattningar kan det lätt bli så att man som läsare tappar bort sig i läsningen mellan alla olika begrepp och slangord och färgstarka karaktärer.

Min sammanfattande bedömning är dock att det är en välskriven, intressant och nyskapande fackbok som är väl värd att inhandla och läsa för att få en förståelse för “den riktiga ryska maffian”, var den kommer ifrån, hur den ser ut nu och var den kan antas ta vägen framöver.

Betyget blir således 4/5 stridsvagnar:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *